Door Henk Overbosch op 27 april 2016

(1) Deltaplein

In 2009 stemde de PvdA tegen het voorstel om op de plek van de Rabobank een groot complex met winkels en woningen te bouwen. We vonden het op die plek te groot, te massaal, on-Voorschotens en bovendien heel duur. De overeenkomst met de bouwer/ontwikkelaar kostte Voorschoten 3,4 miljoen: 2,7 miljoen ( “en geen cent meer” zeiden VVD, ONS en CDA) en 0,7 miljoen voor de ambtelijke ondersteuning.

In december 2015 bleek dat het project 4,08 miljoen kost, dus ruim 600.000 euro meer. Dat komt door de hoge rentekosten meldde het college. In een gezamenlijk persbericht hebben PvdA, SP, GroenLinks en D66 kenbaar gemaakt deze hoge kosten zeer te betreuren. Er wordt nu flink gebouwd op het Deltaplein en komend vanaf de Wijngaardenlaan is de vertrouwde kerktoren  niet meer te zien en kijken we nu al aan tegen een hoge betonnen muur die elk dorpsgevoel vakkundig onderdrukt. Terwijl de detailhandel in het centrum het heel moeilijk heeft moet er naast de reeds bestaande supermarkten nog een nieuwe komen in het complex. De voorstemmers van 2009 hebben nu nog steeds de collegemacht. Tel uit je verlies.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch